Fastvagt

Fynbo Vagts personale er veluddannet. Medarbejderne kan løse mange forskellige opgaver for virksomhederne. De kan således varetage receptionsarbejde. De kan udføre viceværtsopgaver. De kan lave adgangsregistrering og visitationsopgaver. Gennemføre sikkerheds- og kontrolprocedurer. Og de kan udføre andre forefaldende arbejdsopgaver.

Kunden formulerer behovet, og Fynbo Vagt løser opgaven.

Vi sørger for, at vore løsninger er specielt tilrettet den enkelte virksomhed. Vi står til rådighed i alle døgnets timer, og løser gerne opgaver med kort varsel.

Fynbo Vagts vægtere er erfarne og har opdaterede kompetencer indenfor sikkerhedshåndtering. De arbejder på alle tider af døgnet. Kundens behov bestemmer opgavens art og tidspunktet for den.

Fynbo Vagt dokumenterer vægternes arbejde med et stregkodesystem. Kunden kan til enhver tid bede om dokumentationen, og se tidspunkt, varighed og lignende for vægterens besøg.

I dagtimerne kan vi kontaktes på telefon eller mail. Vi responderer hurtigt på alle henvendelser.

Kontakt Fynbo Vagt og få en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe med faste vagter.