Velkommen

Fynbo Vagts servicevagter øger sikkerheden i butikker, i indkøbscentre eller på gågader. Vore servicevagter giver dels sikkerhed for kunder og ansatte, men kan også hjælpe til med forskellige serviceopgaver over for kunderne. Servicevagterne bærer uniform. De er således let genkendelige og sender klare signaler til dem, som eventuelt overvejer at forstyrre ro og orden.

Fynbo Vagts servicevagter er veluddannede og har stor erfaring med at forebygge situationer, som kan skabe utryghed hos kunderne.

Forebyggende effekt med en synlig vagt i gadebilledet .

En aftale om servicevagt fra Fynbo Vagt åbner mange muligheder for butikscentre, gågader, handelsstandsforeninger m.v.

En tillidssag

Fynbo Vagt har stærkt fokus på tilliden mellem kunde og vagtselskab. Vi opfatter det som en stor tillidserklæring, når en butik et center eller en gågade overlader tilsynet med sikkerheden til os. Vi sørger derfor for, at vore servicevagter er specielt klædt på til hver enkelt opgave. Vi har udviklet et stregkodesystem, som vi bruger til at dokumentere, at vore vagter udfører opgaven som aftalt. Det giver både kunderne og os sikkerhed for, at arbejdet udføres på forsvarlig vis.