Office support

Receptionsvagten kan endvidere benyttes til andre service funktioner, som f.eks. pakning af breve / kampagne materialer, opfyldning af kopipapir og kontorartikler, oprydning af mødelokaler / fjerne service, tømning af kaffemaskine, samt slukning af tekniske installationer, således brand ikke opstår.

Ved at benytte eksisterende professionelle ressourcer kan der opnås en besparelse på omkostningerne.

Vi leverer høj kvalitet i vores sikkerhedsreceptions ydelser baseret på vores medarbejderes kompetencer og uddannelse.

Runderingstilsyn

Fynbo Vagts sikkerhedsreceptionist kan også gå sikkerhedsrunder i virksomheden.

Efter aftale kan vagten lave runderende tilsyn i hele eller dele af virksomheden.

Sikkerhedsreception

Fynbo vagt stiller sikkerhedsuddannet personale til rådighed for arbejde i receptioner.  Vi bemander jeres reception med et fast korps af receptionister og sikkerhedsvagter. Vort erfarne og kompetente personale sikrer virksomhedens værdier gennem dette arbejde og sørger for, at ansatte og besøgende føler sig trygge.

Sikkerhedsreceptionisten varetager:

– Telefonomstilling – på både engelsk og dansk
– Registrering af besøgende
– Fremstilling og administration af ID-kort og gæste

kort
– Administration af nøgleudlevering
– Modtagelse af post og pakker

– Administration af indgående mail
– Brandforebyggelse blandt andet ved at sikre at branddøre ikke er blokeret
– Garant for, at sikkerhedsrutiner overholdes
– Klargøring af møde- og konferencelokaler
– Support i forhold til møder og konferencer
– Support på kopimaskiner
– Stå for lettere oprydning efter møder
– Tømme kaffemaskiner og lignende
– Tjekke at tekniske installationer er forsvarligt slukkede ved arbejdsdagensslutning

Sikkerhedsreceptionisten kan ved at løse nogle af ovenstående arbejdsopgaver løfte virksomhedens serviceniveau og samtidigt begrænse omkostningerne.

Fynbo Vagts sikkerhedsreception er et tilbud af høj kvalitet, som bygger på vore meget veluddannede medarbejderes kompetencer og erfaringer.